Pergamijn cliëntenraadDatum geprint: 25 - 10 - 2021
www.clientenraadpergamijn.org › CliŽntenraad › Algemeen

Algemeen

De Cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Stichting Pergamijn te behartigen. Deze taak vloeit voort uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, die bepaalt dat elke zorgaanbieder een Cliëntenraad instelt.

Deze wet bepaalt ook dat de Cliëntenraad adviesrecht heeft. Er zijn drie soorten adviezen: gewoon adviesrecht, verzwaard adviesrecht en ongevraagd advies. Bij zijn adviezen richt de Cliëntenraad van Pergamijn zich op de kwaliteit van de zorg voor de cliënten en op de continuïteit van de zorg.
Om zijn taak te kunnen doen overlegt de raad regelmatig met de Raad van Bestuur.

Daarnaast overlegt de Cliëntenraad jaarlijks met de Raad van Toezicht en heeft de Cliëntenraad contact met de OR en andere die van belang zijn voor het doel van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 leden. De cliëntenraad heeft nu een aantal vacatures.

 

Iedereen kan met de Cliëntenraad contact opnemen over onderwerpen die het belang van de cliënten raken. Contact opnemen kan via het secretariaat: ccr@pergamijn.org

Postbus 40   Pepinusbrug 4   T 0475 479 666   info@pergamijn.org   logo_hkz
6100 AA Echt   6102 RJ Echt   F 0475 485 616   www.pergamijn.org