Pergamijn cliëntenraadDatum geprint: 25 - 10 - 2021
www.clientenraadpergamijn.org › De begroting voor cliŽnten in 2015 › Ziektekostenverzekering.

 Ziektekostenverzekering.

 

U is middels een brief met bijlagen op de hoogte gesteld dat de ziektekostenverzekering voor  de cliënten door FBTO in 2015 niet  als collectieve ziektekosten verzekering zal worden doorgezet. Tevens wordt de ziektekostenverzekering administratie, eveneens in 2015, niet door Pergamijn  voorgezet. 

Wij willen hierbij de verwanten en wettelijk vertegenwoordigers erop wijzen dat U zelf  tijdig voor een nieuwe ziektekostenverzekering (dus voor 1 januari 2015) dient te zorgen!

U kunt daarbi jo.a  gebruikmaken  van de collectieve CZ ziektekostenverzekering via SBC,(door hier lid van te worden).

Om lid te worden van SBC dient U het formulier in te vullen dat U onlangs is gestuurd, of U kunt dit aanvragen bij Pergamijn (Carlo Paulis). Dit lidmaatschap kost in 2015 Euro 60 perjaar, maar daarvoor worden ook andere administratieve taken voor de cliënt uitgevoerd. Ook de afhandeling met CZ gaat dan via het SBC. De collectiviteitskorting van CZ bedraagt indien U afsluit via SBC: 5%.

Ook is een mogelijkheid lid te worden van BenFits van Orbis. Het lidmaatschap kost u Euro 19,50  per jaar. Er zijn dan ook nog andere voordelen op aankopen e.d. De korting op de ziektekostenverzekering (Basis) van CZ bedraagt 5%.  Kijk op de site van BeneFits  :http://www.bene-fits.nl/.  De afhandeling van de ziektekostenverzekering gaat rechtstreeks via de cliënt, verwant  of de wettelijk vertegenwoordiger.

Bij beide methoden kunt U de premie ook jaarlijks betalen dat geeft dan nog een extra korting van 3%!

Indien U geen actie onderneemt, dan loopt de huidige verzekering via FBTO gewoon door; echter dan zonder een collectiviteitskorting en de correspondentie gaat dan rechtstreeks via de cliënt, verwant  of de wettelijk vertegenwoordiger.

 U kunt nog tot 1 februari een nieuwe ziektekostenverzekering nemen, als U tenminste voor 1 januari 2015 de oude heeft opgezegd!

 

Postbus 40   Pepinusbrug 4   T 0475 479 666   info@pergamijn.org   logo_hkz
6100 AA Echt   6102 RJ Echt   F 0475 485 616   www.pergamijn.org