Pergamijn cliëntenraadDatum geprint: 25 - 10 - 2021
www.clientenraadpergamijn.org › De begroting voor cliŽnten in 2015 › Individuele cliŽnten begroting (IBC)

 Individuele cliëntenbegroting 2015

Zoals elk jaar wordt voor het nieuwe kalenderjaar een Individuele clienten begroting (verder IBC) voor iedere cliënt opgesteld. 

Zo ook voor 2015. Door de noodzaak dat Pergamijn, door verminderde inkomsten als gevolg van de door regeringswege opgelegde bezuinigingen in de zorg, het uitgaven pakket moet bijstellen verandert voor de cliënten behoorlijk veel in de nieuwe IBC 2015  t.o.v. 2014. Deze veranderingen  heeft U  in een door Pergamijn toegestuurd pakket met informatie  kunnen lezen. De CCR kan zich voorstellen dat er na het lezen van het pakket nog vragen overblijven. U kunt op verschillende  manieren nader antwoord op Uw vragen krijgen:

1

Binnenkort zullen cliëntvertegenwoordigers een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst van de Verwantenraad in de woning van de cliënt. Ook daar wordt nadere informatie gegeven en worden zo veel als mogelijk de vaste jaar- of kwartaal bedragen voor o.a. zakgeld en uitjes  e.d.  gezamenlijk vastgesteld.

2

De verdere invulling van de IBC voor Uw cliënt kunt U en /of de verwanten bespreken met de teamleider en of senior cliëntbegeleider op de woning waar Uw cliënt woont. Met hen maakt U zoals U gewend bent ook de afspraken voor de bedragen die in de begroting worden opgenomen en de praktische afspraken over bijv. de was en het zakgeld.

 

 

Om e.e.a. te versnellen is het goed indien U zelf actie onderneemt richting Teamleider, dit om het overleg nu snel op gang te brengen. 

Postbus 40   Pepinusbrug 4   T 0475 479 666   info@pergamijn.org   logo_hkz
6100 AA Echt   6102 RJ Echt   F 0475 485 616   www.pergamijn.org