Pergamijn cliëntenraadDatum geprint: 25 - 10 - 2021
www.clientenraadpergamijn.org › CliŽntenraad › Werkwijze CliŽntenraad

Algemene werkwijze cliëntenraad

De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de behoeften en wensen c.q.
medezeggenschap binnen Pergamijn centraal.
Daarbij houdt de cliëntenraad nauwgezet in de gaten of de kwaliteit en de continuïteit van de zorg
(verzorging, begeleiding, huisvesting, dagbestedingen recreatie) overeenkomstig de voorschriften
en financiering van de AWBZ-richtlijnen zijn.
De cliëntenraad stelt actief onderwerpen aan de orde en volgt maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen.
 

Plannen en projecten


Daartoe dienen elk jaar een aantal plannen en projecten , alsmede de reguliere werkwijze van de organisatie te worden gevolgd. Daarbij worden, waar nodig , adviezen uitgebracht en /of aanwijzigen gegeven tot aanpassing van methoden en/of werkwijze.
Dit gebeurd door het opvolgen van de activiteiten van de Stichting en via regelmatig en regulier overleg met de Raad van Bestuur , en medewerkers van Pergamijn.

De werkwijze van de Cliëntenraad voorziet in het behandelen en de adviesvoorbereiding
van de verschillende onderwerpen in een aantal commissies, waarna definitieve
besluitvorming plaatsvindt in de reguliere voltallige CliëntenRaad bijeenkomsten.
Commissies worden ingericht/opgeheven, gegeven door de actuele onderwerpen en sluiten aan 
bij de door de Raad van Bestuur gevolgde methodiek van prioritering van speerpunten
d.m.v. de jaarlijkse Kaderbrief.

Onderwerpen keuze

In deze brief wordt aangegeven welke speerpunten tot verbetering van Zorg en/of andere onderwerpen extra aandacht zal worden gegeven.
De Cliëntenraad past zijn programma daar op aan, naast onderwerpen die de verschillende leden van de raad inbrengen.
Daarnaast zijn er gegeven de actualiteit natuurlijk ook ad/hoc onderwerpen, die voorrang
in de behandeling dienen te krijgen.
Naast de werkcommissies van de cliëntenraad zijn er ook enkele commissies die tot actie overgaan als er zich onderwerpen aandienen.

Het is de wens van de Cliëntenraad om alle voorliggende onderwerpen eerst in een
commissie te behandelen en besluitvorming voor te bereiden, waarna na een
(bij voorkeur) kleine discussie finaal advies wordt uitgebracht door de voltallige
cliëntenraad.

De Cliëntenraad heeft daarnaast ook een "dagelijks bestuur" bestaande uit de
Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Zij faciliteren de Cliëntenraad
met de agenda, onderwerpkeuze en administratie. Daarnaast neemt het DB ook de daviezen voor haar rekening die te maken hebben met wijzigingen en aanpassingen in de organisatie. OOk met ad-hoc onderwerpen die zich kunnen voordoen.

Ook onderhoud de cliëntenraad contacten met o.a.  de Ondernemingsraad,en de Vrijwilligersorganisatie.
Verder ook met de SBC/BZN en koepelorganisaties in de zorg: SOL, KansPlus, VCP.

2     Commissies

De "werkcommissies"van de cliëntenraad zijn:

2.1 Werkcommissies

Financiën

Deze commissie werkt met onderwerpen als: begrotingen, aanpassing tarieven e.d 

Kwaliteit en Veiligheid

Deze commissie behandelt alle onderwerpen die met kwaliteit van Zorg
en beheer, alsmede de veiligheid van onze cliënten van doen hebben.

Recreatie/Vrije tijd en Dagbesteding

Deze commissie onderneemt activiteiten op het gebied van recreatie en vrije tijd en kijkt
ook naar de onderwerpen die spelen op het gebied van de dagbesteding van onze cliënten.


2.2 Ad-hoc commissies

Van de cliëntenraad:


Van Pergamijn (samen met de cliëntenraad)

De bovenstaande commissies halen de leden uit de cliëntenraad afhankelijk van het onderwerp.

Postbus 40   Pepinusbrug 4   T 0475 479 666   info@pergamijn.org   logo_hkz
6100 AA Echt   6102 RJ Echt   F 0475 485 616   www.pergamijn.org