Ik zoek:
CliŽntenraad

Algemeen

De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Pergamijn te behartigen. Deze taak vloeit voort uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, die bepaalt dat elke zorgaanbieder een cliëntenraad instelt.

Deze wet bepaalt ook dat de cliëntenraad adviesrecht heeft. Er zijn drie soorten adviezen: gewoon adviesrecht, verzwaard adviesrecht en ongevraagd advies. Bij zijn adviezen richt de cliëntenraad van Pergamijn zich op de kwaliteit van de zorg voor de cliënten en op de continuïteit van de zorg.

Om zijn taak te kunnen doen overlegt de raad regelmatig met de raad van bestuur. Daarnaast overlegt de cliëntenraad jaarlijks met de raad van toezicht en heeft de cliëntenraad contact met de familievereniging en de OR en andere die van belang zijn voor het doel van de cliëntenraad.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 leden. Op dit moment zijn we niet voltallig en zoeken we enkele nieuwe leden . De raad vergadert afwisselend iedere eerste maandag of dinsdag van de maand. Daarnaast werkt de raad met diverse commissies, zoals de commissie voor de begroting en de commissie kwaliteit.

Iedereen kan met de cliëntenraad contact opnemen over onderwerpen die het belang van de cliënten raken. Contact opnemen kan via het secretariaat: ccr@pergamijn.org

     Print deze pagina